Pomáhať druhým je pre FerMi výzva ako formovať spoločnosť a podať pomocnú ruku tým, ktorí ju potrebujú. Spoločenskú zodpovednosť uplatňujeme najmä v obchode. Vo svojej firemnej stratégii zohľadňujeme sociálne, etické a environmentálne aspekty podnikania. Snažíme sa tiež o priateľský prístup ku komunite - podporujeme mládež a rozvíjame šport v našom okolí. A v neposlednom rade pomáhame tým, ktorí sa ocitli v núdzi. Počas pôsobenia našej spoločnosti sme podporovali a podporujeme týchto partnerov:

  • Atletický klub Nové Zámky
  • Plavecký klub Nové Zámky
  • Gymnastický klub Nové Zámky
  • HC Štart Nové Zámky
  • FIBO KARTING Nové Zámky
  • DOBRÝ ANJEL – nezisková organizácia